Saturday, August 22, 2009

me..

no way.....yar

no way ..ही एक लाचारी आहे ..बुद्धिजीवी म्हंनव्हनर्या मानवप्रान्याची...

Thursday, August 20, 2009

1+ 1 = 1

oooooooh

सागळच कही सारख नस्त ..प्रत्येक स्थिति गति दर्शवते ..अन गतिमान्तेच्या उपभोगतेत...dnyan (न्यान) पण अद्न्यान अस्त...

me...!

माझ आसन हे मला माझ्या अस्तित्वाचा विरोधाभास वाटतो ...पण जीवनतील सौंदर्य मन मोहुन टाकत, अन हा मनमोहक श्वास घेतच राहवस् वाटत्...प्रेमाने.

what tang yar